Korisno mišljenje

Usluge pojedincima

Svaka naša misao određuje situacije, prilike i ljude sa kojima se srećemo. Naša svakodnevna pitanja i odgovori na ta pitanja, određuju put kojim idemo. Sa KORISNIM MIŠLJENJEM postajete svesni svog izbora, Vi birate put! Izaberite pravi put do ličnog samoostvarenja!

 

Usluge pojedincima
Usluge pojedincima

Najvažnija svar koju ćete naučiti kroz KORISNO MIŠLJENJE je da ne trebate da menjate druge, nego sebe. Najbitniji element promene je lična odgovornost. Preuzmite odgovornost za sopstveni život, shvatićete šta Vam je važno i ostvarićete željene ciljeve, bez obzira da li se radi o ljubavi, sreći, zdravlju, uspehu, napredovanju, … svim velikim i važnim temama.

Inovirajte sebe tako što ćete se osloboditi stavova koji Vas sputavaju, a da niste ni svesni njihovog uticaja na Vaš život. Promenom načina mišljenjaulazite u koridor korisnog mišljenja ioslobađate se prepreka koje su do sada bile nepoznanica za Vas.

Usvajanjem tehnike korisnog mišljenja, povećaće se Vaši kapaciteti samopoštovanja, samopouzdanja i samosvesti. To je put kojim ćete svoje sopstvene ciljeve preispitati i postići ono što ste sebi postavili kao cilj.

Već sada posedujete sve elemente neophodne za Vaš dalji razvoj, ali manje-više, niste toga svesni. Pretpostavka je da u ovom trenutku imate želju za promenama i inoviranje na ličnom planu. Kroz KORISNO MIŠLJENJE ćete spoznati mogućnosti za:

 • Svesnu komunikaciju sa sobom, odnosno, osluškivanje sebe i svojih potreba
 • Prihvatanje realnosti i prevazilaženje problema
 • Isceljenje sebe i izlazak iz nepoželjnih stanja
 • Ozdravljenje svih odnosa u kojima ste (rodbinskih, emotivnih, poslovnih …)
 • Postizanje uspeha i njegovo razumevanje
 • Postavljanje etapnih i konačnih ciljeva i njihovo ostvarenje
 • Kvalitetniji, zdraviji i uspešniji život

Upoznajte nas sa

 • vrstom pomoći koju tražite, zajedno ćemo tragati i pronaći rešenje
 • Vašim problemima, usmerićemo Vas ka njihovim razrešenjima
 • načinom na koji mislite i radite, pomoći ćemo vam da ga promenite i ostvarite željene rezultate u skladu sa ciljevima
 • preprekama na koje svakodnevno nailazite, mi ćemo Vas upoznati sa načinom na koji (te prepreke) mogu da Vas osnažuju i “rade” za Vas

KORISTEĆI NAŠE USLUGE BIĆETE U PRILICI DA UNAPREDITE SVOJ ŽIVOT I SEBE!

KAD VIDITE KAKO DELUJU NAŠE PREPORUKE , NIŠTA OSIM VAS SAMIH NEĆE KREIRATI VAŠ ŽIVOT I ODNOSE SA DRUGIM LJUDIMA ….

POKRENITE SE!