SLUŠANJEM SEBE RAZREŠAVAM SVE SVOJE NEDUOMICE

SLUŠANJEM SEBE RAZREŠAVAM SVE SVOJE NEDUOMICE

RelaksacijaKad naiđu problemi, ne tražite krivca u drugima, ne optužujte sudbinu i Boga i svoju lošu sreću. Opustite se, kratko i konkretno razmislite tražeći rešenja u sebi. Svaka situacija (problem ) ima svoje rešenje. Brige zbog problema pokreću emocije. Oslobodite se briga. Misliti kreativno o mogućim rešenjima znači verovati sebi i svojoj intuiciji jer tu gde je problem stvoren nalazi se i rešenje. Rešenje je u spoznaji sebe i u želji da u brbljanju uma raspoznate korisne misli. Uđite u tišinu i slušajte …