SA LAKOĆOM POSTIŽEM SVE ŠTO MI JE NA KORIST

SA LAKOĆOM POSTIŽEM SVE ŠTO MI JE NA KORIST

S lakoćom postižem sve što hoćuTransformišite sve strahove i pitanja: šta ako… ? Svaki cilj postiže se u slobodi i bez pritiska koje donose misli o neuspehu. Biti grčevito vezan, strepiti i iščekivati znači unapred biti spreman na neuspeh i pripremiti se za njega. To je pogrešna podloga za uspeh. Naprotiv, lako, igrajući se, uživajući na putu ka svom odabranom cilju, u uverenju da se sve odvija baš onako kako je najbolje za vas, postiže se definisan cilj.