PROMENE SU DEO MOG SAZREVANJA

PROMENE SU DEO MOG SAZREVANJA

Promene su deo sazrevanjaKada činite stvari uvek na isti način, postižete ono što ste pre postizali. Promenom načina mišljenja, delovanja, menjaju se i rezultati. Naravno, ono što je dobro i što daje odlične rezultate nastojte samo još poboljšati, a ono sa čime niste zadovoljni menjajte tako da promenite način ili pristup. Napravite inventar grešaka i zabluda do sada, to uvek daje dobre uvide pa tako postajete sami sebi najbolji primer i savetnik. Prepoznajući vlastite misli, napravićete dobru strategiju za sigurne buduće poduhvate.