PREDANOST JE MOJ PUT KA USPEHU

PREDANOST JE MOJ PUT KA USPEHU

Sreća je kada imate smelosti da uvek nadmašite sebe u nečemu za šta mislite da ne možete uspeti. Ovo je pomoćni korak ali ipak jako važan jer mu se uvek možete vraćati kada vam zatreba. Uobičajeno je da se pojave sumnje, preispitivanja i krize. Ovo je korak za te trenutke. Tada pročitajte ove redove i nagradite sebe. Ulažite u sebe! Ako je potrebno, platite (nagradite se) sebi da uspete… i nastavite put ka uspehu.uspeh