JA IDEM PUTEM USPEHA

JA IDEM PUTEM USPEHA

Ja idem putem uspeha

Sve situacije (problemi) su rešive, prepreke savladive a uspesi dostižni! Put do cilja počinje usmeravanjem ka cilju, odlukom da se SADA započne i prvim učinjenim korakom. Zaboravite štetno pitanje, odakle krenuti, sve što vodi ka izabranom cilju je prvi pravi korak na putu ka njemu.