DAVANJEM DRUGIMA DAJEM SEBI

DAVANJEM DRUGIMA DAJEM SEBI

Davanjem drugima dajem sebiŽivot rađa život.

Energija se transformiše u energiju. Energija korisnih misli rađa uspeh. Samo davanjem i trošenjem podstičemo život i usmeravamo energiju za svoju dobrobit. Dajući ovo vama, činim za sebe. Vi ćete činiti i raditi za druge, drugi za ostale i tako zajedno stvaramo energiju izobilja koja se oplemenjena vraća nama. Uputiti korisnu misao drugome, podeliti sa nekim nešto kreativno, nezaobilazan je korak na putu uspeha.