Korisno mišljenje

Rad u grupi

Psihološko savetovanje se prvenstveno bazira na:

  • pružanju stručne pomoći
  • prihvatanju klijenta bez osude
  • uspostavljanju toplog, podržavajućeg i podstičućeg odnosa sa klijentom u cilju efikasnog rešavanja problema
  • primeni raznovrsnih stručnih metoda i tehnika u zavisnosti od vrste problema
  • primeni edukativnog pristupa u toku koga klijent aktivno radi na rešavanju svog problema uz stručno usmeravanje psihologa, po potrebi i želji dobija besplatan edukativni materijal prilagođen razumevanju klijenta tj. interesantno štivo u vezi sa svojim problemom, može da ga čita u slobodno vreme i tako se još aktivnije bavi rešavanjem svog problema