Korisno mišljenje

Rad u grupi

Korisno mišljenje i psihološko savetovalište - rad u grupi

KORISNO MIŠLJENJE I PSIHOLOŠKI TRENINZI – rad u grupi

Korisno Mišljenje i Psihološki treninzi se kreiraju na različite teme u skladu sa željama i potrebama klijenta. Bazirani su na naučnim teorijama iz oblasti psihologije i bogatog praktičnog iskustva trenera, ali koncipirani tako da ih svaki učesnik treninga može lako praktično primenjivati u svom profesionalnom i ličnom razvoju sa akcentom na organizacioni razvoj ukoliko se kreiraju za poslovni prosperitet radne organizacije. Sadržaj treninga obuhvata prezentaciju i mnoštvo interaktivnih vežbi kojima se učesnici motivišu na aktivnu saradnju sa trenerom korisnog mišljenja i trenerom psihologom i tako rešavaju konkretne probleme sa kojima se susreću.

Sadržaj treninga može biti koncipiran tako da obuhvata jednu ključnu temu koja je detaljno razrađena ukoliko klijent procenjuje da je veoma bitna za trenutni razvoj ili više srodnih tematskih celina od značaja za lični i organizacioni razvoj.

Teme treninga (svakako postoji mogućnost kombinovanja):

KORISNO MIŠLJENJE I KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE

Savremeno doba nam donosi probleme u komunikaciji inače veoma važnom aspektu kako za lični tako i za zajednički/grupni prosperitet. Često ih rešavamo povlačenjem ili agresivnim ispadima i konfliktom koji za posledicu ima stres kod oba sagovornika. Učenjem novih efikasnih veština komunikacije, vežbom i primenom u praksi možemo da prevaziđemo ovaj problem i vrlo brzo vidimo rezultate.

Psihološki trening KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE obuhvata sticanje veština za uspešnu poslovnu komunikaciju, samopouzdanu i konstruktivnu komunikaciju sa “teškim sagovornicima“, rešavanje problema socijalne povučenosti, širenje socijalne mreže i kontakata zasnovanim na razumevanju i poštenom odnosu. Učenje i usvajanje novog načina razmišljanja koji utiče na stvaranje zdravih osećanja koja doprinose efikasnom rešavanju i suočavanju sa problemima i povećavanju životnog zadovoljstva.

KORISNO MIŠLJENJE I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA – DEŠIFROVANJE GOVORA TELA

Trening daje šansu da budete “u prednosti” u odnosu na sagovornika, pospešite poslovnu komunikaciju, upeh u poslovnom pregovaranju i self marketingu. Takođe uspeh u muško-ženskim ili drugim odnosima zasnovanim na emocijama s obzirom da je govor tela ustvari govor iskrenih emocija.

Psihološki trening NEVERBALNA KOMUNIKACIJA obuhvata sticanje veština u dešifrovanju govora tela sagovornika tokom komunikacije kao i sticanje veština za kontrolu nad porukama koje mi šaljemo sagovorniku a dosada ih nismo bili svesni. Ove poruke osoba može manje da kontroliše u odnosu na reči a odaju iskrene stavove i emocije.

KORISNO MIŠLJENJE I MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

Osnovni resurs uspeha svake organizacije su zaposleni. Motivacija zaposlenih je promenljiva u zavisnosti od niza faktora a između ostalih to su organizaciona atmosfera i uslovi rada. Najproduktivnijim zaposlenima na koje ste oduvek računali takođe motivacija može znatno da opadne. Takođe se srećemo sa zaposlenima kojima je potebna pomoć da se bi se pokrenuli. Iskoristite svoj najveći resurs – zaposlene ali u najboljem izdanju.

Psihološki trening MOTIVACIJA ZAPOSLENIH se bazira na psihološkoj pomoći menadžmentu u praktičnom prevazilaženju problema motivacije. Obuhvata: upoznavanje sa prirodom motivacije i psihološkim mehanizmima u njenom pokretanju, vežbe na praktičnim primerima sa kojima se menadžeri susreću svaki dan i nuđenju efikasnih rešenja.

KORISNO MIŠLJENJE I PLANIRANJE KARIJERE, SAMOMOTIVACIJA I POSLOVNI USPEH

Lični razvoj za većinu osoba podrazumeva i profesionalnu afirmaciju. Razvoj karijere je vremenski dug proces. Često se na tom putu susrećemo sa uspesima ali i padovima ili stagnacijom. Padovi i stagnacija nas demotivišu, ispune neprijatnim osećanjima a dostizanje željenih ciljeva odlažemo za “neka bolja vremena” koja su u najvećem broju slučajeva samo izgovor i lični saboter sopstvenih potencijala. Trening omogućava učenje efikasanog načina postizanja karijerne ostvarenosti i sticanja samopouzdanja.

Psihološki trening PLANIRANJE KARIJERE, SAMOMOTIVACIJA I POSLOVNI USPEH obuhvata: učenje i usvajanje efikasne strategije postavljanja profesionalnih i / ili privatnih ciljeva i tehnike samomotivacije / samopokretanja u ostvarenju istih. Akcenat treninga je na realizaciji karijernih i / ili ličnih ciljeva ali bez odlaganja.

USPEŠNA STRATEGIJA REŠAVANJA PROBLEMA

Problemi mogu da se rešavaju na više načina. Nekada rešenje jednog problema izaziva nastajanje niza novih problema kao posledicu neadekvatne strategije. Upoznavanje sa efikasnom metodom rešavanja praktičnih problema koju psiholozi koriste u svojoj praksi prilikom savetovanja klijenata može znatno skratiti put dolaska do rešenja kojim se postiže lični razvoj i životna harmonija, a problemi postaju više izazov za lični razvoj a ne izvor stresa.

Psihološki trening USPEŠNA STRATEGIJA REŠAVANJA PROBLEMA obuhvata: učenje strategije / modela po kome se efikasno rešavaju problemi, interaktivne vežbe u kojima učesnici rešavaju primere praktičnih problema po svom izboru uz stručnu pomoć psihologa, efikasno samostalno rešavanje problema po usvojenoj strategiji sa ciljem što brže primene u praksi, realnom životu.

ODREĐIVANJE PRIORITETA I UPRAVLJANJE VREMENOM

Određivanjem prioriteta na poslu ili životnom planu i upravljanjem vremenom efikasnije ćete organizovati svoje aktivnosti, eliminisati stres i brže dostizati postavljene poslovne i / ili životne ciljeve. Uspeh postignut na ovaj način pozitivno utiče na životnu energiju i motivaciju za dalju aktivnost.

Psihološki trening ODREĐIVANJE PRIORITETA I UPRAVLJANJE VREMENOM obuhvata: bolje razumevanje odnosa prema vremenu, identifikovanje problema u upravljanju vremenom i određivanju prioriteta, sticanje veštine pravljenja vremenskog plana aktivnosti, bolje razumevanje navike odlaganja i načina prevazilaženja, sticanje povećanog samopoštovanja učesnika. Psiholog trener pored prezentovanja informacija od značaja uz objašnjenja i praktične primere, vodi interaktivne vežbe u kojima učesnici primenjuju naučeno na sopstvenim primerima i individualno savetuje svakog učesnika u vezi njegovog ličnog plana .

PREVAZILAŽENJE STRESA / PREVAZILAŽENJE STRESA NA POSLU

Akutni stres postaje sastavni deo svakodnevnice vremenom prelazi i to sasvim neprimetno u hronični tj. osoba ga nije ni svesna ali je njena efikasnost sve manja, neprijatna osećanja su sve prisutnija, životno zadovoljstvo i harmonija sve manji a bolest se javlja kao logična posledica prethodnog stanja. Naučite da prevaziđete stres efikasnom psihološkom metodom koju možete da primenjujete samostalno, svekodnevno a da rezultat bude vidljiv odmah na šta vam ukazuju vaš osećanja i trenutno stanje.

Psihološki trening PREVAZILAŽENJE STRESA nudi psihološku pomoć u prevazilaženju besa, povećanog straha, stalne brige, osećanja krivice, griže savesti, stida, depresije učenjem i usvajanjem novog načina razmišljanja koji utiče na stvaranje zdravih osećanja koja doprinose efikasnom rešavanju i suočavanju sa problemima i povećavanju životnog zadovoljstva. Trening obuhvata, demonstraciju novog modela razmišljanja zasnovanog na elementima REBT-a – racionalno emotivno bihevioralne psihoterapije, vežbu na praktičnim primerima i tehniku relaksacije lako primenljivu u svim uslovima.

LIDERSTVO I MENADŽERSKE VEŠTINE

Psihološki trening LIDERSTVO I MENADŽERSKE VEŠTINE se može iskreirati kombinacijom svih prethodno navedenih treninga u zavisnosti od potrebe i preferencije menadžera.

 

Javite se i posavetujte sa nama

Ivana Perković, consulting&training-Korisno Mišljenje