Korisno mišljenje

Individualni rad s klijentom

Individualni rad s klijentom

Psihološko savetovanje se prvenstveno bazira na:

 • pružanju stručne pomoći
 • prihvatanju klijenta bez osude
 • uspostavljanju toplog, podržavajućeg i podstičućeg odnosa sa klijentom u cilju efikasnog rešavanja problema
 • primeni raznovrsnih stručnih metoda i tehnika u zavisnosti od vrste problema
 • primeni edukativnog pristupa u toku koga klijent aktivno radi na rešavanju svog problema uz stručno usmeravanje psihologa, po potrebi i želji dobija besplatan edukativni materijal prilagođen razumevanju klijenta tj. interesantno štivo u vezi sa svojim problemom, može da ga čita u slobodno vreme i tako se još aktivnije bavi rešavanjem svog problema

Oblasti individualnog rada sa klijentom:

POBOLJŠAJTE POSLOVNI USPEH

(vreme seanse od 45min do 2h najviše, u proseku 60min a broj susreta tj. seansi zavisi od vrste problema i napredovanja klijenta)

 • psihološka pomoć u postavljanju profesionalnih ciljeva i efikasne tehnike samomotivacije i karijerne ostvarenosti bez odlaganja
 • psihološki trening efikasnosti u radnim organizacijama, motivisanje zaposlenih, koučing menadžera
 • prevazilaženje treme pred javni nastup

 

PREPOZNAJTE I RAZVIJTE SVOJE TALENTE I POTENCIJALE

(prva seansa je 45min do 1h – popunjavanje testa ličnosti i uvodni intervju, zatim ili više sati odjednom za otkrivanje talenata ili po 1h ili 2h u više susreta, koliko ukupno sati zavisi koliko klijent ima talenata ako ih je manje manje je i seansi tj. sati, završna seansa je 1h i tada psiholog prezentuje klijentu do čega je došao u analizi i savetuje ga).

 • otkrivanje talenata i potencijala kod osoba svih starosnih kategorija AIP metodom – Analiza individualnih potencijala ličnosti. Obuhvata psihološku analizu: profila ličnosti (karakter, crte i osobine ličnosti), sistema vrednosti, talenata i predispozicija, šta pokreće osobu na aktivnost, otkrivanje eventualnih blokada i pružanje stručnog saveta u prevazilaženju istih i psihološke preporuke gde i kako da osoba realizuje talenat i dostigne lični i profesionalni uspeh.

 

POBOLJŠAJTE KOMUNIKACIJU

(vreme seanse od 45min do 2h najviše, u proseku 60min a broj susreta tj. seansi zavisi od vrste problema i napredovanja klijenta)

 • psihološki trening sticanja veština za uspešnu poslovnu komunikaciju, samopouzdanu i konstruktivnu komunikaciju sa “teškim sagovornicima“, rešavanje problema socijalne povučenosti (širenje socijalnih kontakata)
 • psihološki trening sticanja veština u dešifrovanju govora tela sagovornika tokom komunikacije kao i sticanja veština za kontrolu nad porukama koje mi šaljemo sagovorniku a dosada ih nismo bili svesni. Ove poruke osoba može manje da kontroliše u odnosu na reči a odaju iskrene stavove i emocije (pospešite poslovnu komunikaciju, uspeh u muško-ženskim ili drugim odnosima zasnovanim na emocijama)

 

POBOLJŠAJTE PARTNERSKE ODNOSE

(vreme seanse od 45min do 2h najviše, u proseku 60min a broj susreta tj. seansi zavisi od vrste problema i napredovanja klijenta)

 • psihološko savetovanje i rešavanje problema u bračnim ili partnersikim odnosima
 • psihološko savetovanje i trening u sticanju samopouzdanja za stvaranje novih partnerskih odnosa

 

PREVAZIĐITE KRIZE

(vreme seanse od 45min do 2h najviše, u proseku 60min a broj susreta tj. seansi zavisi od vrste problema i napredovanja klijenta)

 • Psihološka pomoć u prevazilaženju razvojnih kriza:
  •  psihološka pomoć i savetovanje u radu sa decom
  • psihološka pomoć i savetovanje u radu sa adolescentima,
  • psihološka pomoć u prevazilaženju krize srednjih godina,
  • savetovanje starih osoba
 • Psihološka pomoć u prevazilaženju životnih kriza izazvanim spoljašnjim događajima (gubitak bliske osobe: smrt, razvod ili raskid ljubavne veze, gubitak imovine, društvenog statusa ili pozicije na poslu, karijerni pad ili stagnacija kao i ostali neprijatni događaji)

 

PREVAZIĐITE NEPRIJATNA OSEĆANJA

(vreme seanse od 45min do 2h najviše, u proseku 60min a broj susreta tj. seansi zavisi od vrste problema i napredovanja klijenta)

 • psihološko savetovanje u prevazilaženju stresa (akutnog i hroničnog)
 • Psihološka pomoć u prevazilaženju besa, povećanog straha, stalne brige, osećanja krivice, griže savesti, stida, depresije i panike – intenzivnog preplavljujućeg straha kroz učenje i usvajanje novog načina razmišljanja koji utiče na stvaranje zdravih osećanja koja doprinose efikasnom rešavanju i suočavanju sa problemima i povećavanju životnog zadovoljstva.

 

NAUČITE EFIKASNU STRATEGIJU ZA REŠAVANJE PROBLEMA

 • učenje i usvajanje efikasnog modela za rešavanje praktičnih problema, rešavanje konkretnog problema po usvojenoj strategiji uz pomoć psihologa, kasnije efikasno samostalno rešavanje ostalih problema po usvojenoj strategiji bez pomoći psihologa (vreme seanse od 45min do 2h najviše, u proseku 60min a broj susreta tj. seansi zavisi od vrste problema i napredovanja klijenta)

 

SAVETOVANJE RODITELJA

(vreme seanse od 45min do 2h najviše, u proseku 60min a broj susreta tj. seansi zavisi od vrste problema i napredovanja klijenta)

 • psihološko savetovanje roditelja dece u svim razvojnim fazama
 • psihološko savetovanje roditelja / staratelja i pomagača dece sa posebnim potrebama

 

PROCENA INTELIGENCIJE

(prvi susret je popunjavanje testova i uvodni intervju – 1.5h, u sledećem susretu psiholog prezentuje rezultate klijentu i savetuje – 45min)

 • procena nivoa intelektualnih sposobnosti dece i odraslih osoba psihološkim mernim instrumentima

 

ANALIZA PROFILA LIČNOSTI

(uvodni intervju i popunjavanje testova ličnosti traje oko 1h, u sledećem susretu psiholog prezentuje klijentu analizu i po potrebi kratko savetuje – vreme trajanja takođe 1h, nakon ovoga klijent može da traži da reši neki problem pa se zakazuje sledeća seansa ali i nemora tj. analiza profila ličnosti može da bude zasebna)

 • analiza profila ličnosti odraslih osoba psihološkim mernim instrumentima

 

Javite se i posavetujte sa nama

Ivana Perković, consulting&training-Korisno Mišljenje